Sustenabilitate

MILANO, ITALIA - 04 AUG 2023

Valerio Battista

Pentru a crește și mai mult credibilitatea ambiției noastre de a fi un lider global în provocările decarbonizării, ne angajăm din ce în ce mai mult să promovăm creșterea durabilă pentru mediu și indivizi. Progresul semnificativ realizat în 2022 în aproape toate domeniile ESG confirmă că suntem pe calea cea bună.
“Sustainability is in our DNA and is an integral part of our business across the Group’s entire organisation. We are constantly reinforcing our technology offer in support of the energy transition and are committed to increasing the percentage of sales from low carbon products to 50% by 2022.”
 
Array
Valerio Battista
Chief Executive Officer
Prysmian Group
 

Ambițiile noastre sociale și privind schimbările climatice

Ne propunem să devenim un lider global în domeniul sustenabilității. De aceea, în 2021 am stabilit noi obiective sociale și climatice provocatoare, care promovează tranziția către o lume cu emisii reduse de dioxid de carbon și un mediu de lucru mai egal și mai incluziv.

Ambiția noastră privind schimbările climatice urmărește să poziționeze Prysmian Group ca unul dintre principalii actori tehnologici în tranziția către energia cu emisii reduse de carbon.

Strategia privind clima adoptă obiective "bazate pe știință" aliniate la obiectivele climatice ale Acordului de la Paris. În special, inițiativa "Science Based Targets" (SBTi) definește cerințele pentru o strategie Net-Zero eficientă:

  • reducerea la zero a emisiilor Scopurile 1, 2 și 3 sau cel puțin la un nivel rezidual compatibil cu atingerea obiectivelor globale sau sectoriale stabilite în conformitate cu Acordul de la Paris (1,5°C);
  • neutralizarea tuturor emisiilor reziduale și a emisiilor de GES eliberate în atmosferă.

Ca parte a acestei inițiative, Prysmian a întreprins următoarele acțiuni:

  • definirea unui obiectiv de reducere a emisiilor pe termen scurt;
  • definirea unui obiectiv de reducere a emisiilor pe termen lung;
  • lansarea unor proiecte de neutralizare a emisiilor reziduale.

Ambiția noastră socială se concentrează pe noile angajamente pentru 2030 de îmbunătățire a performanțelor noastre în materie de diversitate, egalitate și incluziune (DE&I), incluziune digitală, împuternicirea comunităților, implicarea angajaților și perfecționarea competențelor. Prin adoptarea unei abordări pro-active, Grupul evoluează într-o organizație care recunoaște diversitatea, incluziunea și egalitatea de gen la toate nivelurile, angajându-se să faciliteze emanciparea femeilor.

Declarația Pactului Global al Națiunilor Unite

Prysmian Group aderă la Pactul Global al ONU, ale cărui principii și spirit se reflectă în cultura, valorile și practicile grupului. Valorile de mediu, sociale și de guvernanță (ESG) sunt adânc înrădăcinate în ADN-ul grupului, inspirând prioritățile sale strategice și influențând comportamentele de zi cu zi.

Raport de sustenabilitate 2022

În acest an, pentru prima dată, Prysmian Group a publicat Raportul de sustenabilitate ca document de sine stătător. Acest mod de raportare ne permite să explicăm rolul Prysmian ca facilitator al tranziției ecologice și al proceselor de digitalizare. Raportul de sustenabilitate arată modul în care Prysmian a devenit un actor principal în această tranziție globală, pornind de la istoria sa și examinând performanțele sale, angajamentul tot mai mare față de inovație și proiectele extraordinare întreprinse în fiecare parte a lumii.

 

DESCARCĂ RAPORTUL

OAMENI ȘI CARIERE

Diversitate și Incluziune

În calitate de grup cu o amprentă internațională, suntem profund conștienți de responsabilitatea noastră de a crea un mediu favorabil incluziunii, care să cuprindă toate formele de diversitate. Avem o cultură a schimbului, a colaborării, a deschiderii și a transparenței: monitorizăm în mod constant progresul nostru în aceste domenii.

Fiecare dintre oamenii noștri are un set unic de competențe, perspective și capacități pe care le aduce în cadrul afacerii. Îi încurajăm să și lase amprenta asupra Prysmian Group, recunoscând rolul esențial pe care îl joacă atât în cadrul companiei, cât și în lume.