Note legale

Termene și condiții de utilizare

 

Website-ul prysmiangroup.com este o platformă online informativă și de comunicații on-line furnizată de Prysmian S.p.A. („Grupul Prysmian”, „Prysmian”). Informațiile pot fi schimbate sau modificate fără o notificare prealabilă.

 

 

Proprietate intelectuală

 

Accesul la acest site web implică acceptarea termenelor și condițiilor stabilite în această notificare. Cu excepția cazului în care se specifică altfel, textele, imaginile, fotografiile, graficele sau materialele audiovizuale afișate pe acest site web sunt protejate prin drepturi de autor de Prysmian Group (Copyright © 2014 Prysmian Group), sau de companiile Prysmian Group sau de către licențiatorii acestora, având toate drepturile rezervate. Nu pot fi copiate, modificate, utilizate, reproduse, transferate, încărcate, publicate sau distribuite, total sau parțial, fără acordul prealabil scris al proprietarului.

 

Cu excepția cazului în care se specifică altfel, numele Prysmian, marca PRYSMIAN sau mărcile comerciale afișate pe acest site web sunt deținute de Prysmian sau de companiile Grupului Prysmian sau de către licențiatorii acestora.

 

Acestea nu pot fi copiate, modificate, utilizate, reproduse, transferate, încărcate, publicate sau distribuite fără acordul prealabil scris al proprietarului. Prysmian Group acordă permisiunea de a copia și de a tipări în format electronic porțiuni ale acestui site web numai pentru uz personal, cu avertismentul „Copyright © 2014 Prysmian Group”. Orice utilizare neautorizată a conținutului sau mărcilor comerciale Prysmian va fi considerată o încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală și drepturi de autor Prysmian și va fi urmărită în conformitate cu legile aplicabile.

 

 

Disclaimer

 

Deși informațiile prezente pe site au fost colectate și afișate cu atenție, Prysmian nu oferă nicio garanție expresă sau implicită cu privire la acuratețea, caracterul complet, utilitatea, utilizarea în orice mod de către utilizatori și își asumă orice răspundere pentru erori sau omisiuni din acestea. Prysmian nu își asumă nicio răspundere, expresă sau implicită, de orice natură în ceea ce privește accesul utilizatorilor la acest site web sau utilizarea de către utilizatori a oricărui conținut al acestuia.

 

Informații corporative și financiare - Prysmian consideră că informațiile corporative și financiare pe care le-a postat au fost corecte de la data la care au fost depuse la autoritatea de reglementare relevantă sau publicate în alt mod. Postarea unor astfel de informații pe web nu trebuie înțeleasă ca implicând faptul că nu au existat modificări de la data la care au fost depuse informațiile sau că informațiile sunt corecte în orice moment ulterior datei la care au fost depuse sau publicate în alt mod.

 

Informații despre produse - Mai mult, o parte care dorește să achiziționeze bunuri nu ar trebui să se bazeze pe aceasta și ar trebui să facă o cerere specifică cu privire la natura bunurilor și adecvarea lor pentru utilizarea la care vor fi supuse. Prysmian poate face, de asemenea, îmbunătățiri și / sau modificări ale produselor descrise în acest site web fără o notificare prealabilă.

 

Limba engleză și limba română - Majoritatea documentelor prezente pe acest site web sunt o traducere în limba română și engleză pentru comoditatea documentelor scrise inițial în italiană. La pregătirea traducerilor, s-a încercat traducerea cât mai literal posibil fără a pune în pericol continuitatea generală a textului. Cu toate acestea, în mod inevitabil, pot apărea diferențe în traducere și, dacă o fac, textul italian va prevala.

 

Terminologie juridică - În traduceri, conceptele juridice italiene sunt exprimate în termeni din limba engleză și nu în limba originală italiană. Conceptele în cauză pot să nu fie identice cu conceptele descrise de termenii în limba engleză, deoarece acești termeni pot fi înțeleși în conformitate cu legile altor jurisdicții.

 

 

Link-uri

 

Link-urile către alte site-uri conținute aici sunt exclusiv pentru confortul utilizatorului. Prysmian nu este responsabil pentru conținutul oricărui alt site care poate fi accesat de pe acest site web sau de pe care acest site web poate fi accesat. Conectarea la alte site-uri de pe acest site web se face pe riscul utilizatorilor și utilizatorii ar trebui să se asigure că au luat măsuri de precauție adecvate împotriva virușilor sau a altor elemente de acest gen. Prysmian nu are absolut niciun control asupra conținutului acestor site-uri și, în calitate de terță parte, nu are nicio responsabilitate pentru conținutul, nici materialul publicitar, conținut pe astfel de site-uri, sau pentru produsele sau serviciile oferite de acestea. Astfel de produse sau servicii nu sunt în niciun fel sponsorizate, partajate sau susținute de Prysmian.

 

 

Informații pentru utilizatori

 

Orice materiale trimise către Prysmian, de exemplu prin e-mail sau prin intermediul paginilor web, vor fi considerate neconfidențiale. Prysmian capătă titlu și nu va avea nicio obligație de niciun fel cu privire la astfel de materiale. Prin urmare, Prysmian va fi liber să reproducă, să utilizeze, să dezvăluie, să afișeze, să transforme, să creeze lucrări derivate și să distribuie materialele către alții fără limitare. În plus, Prysmian va fi liber să utilizeze, fără niciun fel de considerație, orice informații, idei, concepte, know-how sau tehnici conținute în astfel de materiale în orice scop, inclusiv, dar fără a se limita la, dezvoltarea, fabricarea și comercializarea produselor care încorporează astfel de materiale. Utilizatorul care trimite orice material către Prysmian garantează că aceste materiale se potrivesc publicării și este de acord să despăgubească Prysmian împotriva oricărei acțiuni posibile ale terților în legătură cu astfel de materiale.

 

 

Relațiile cu investitorii

 

Conținutul paginilor din „Relații cu investitorii” este furnizat de Teleborsa S.r.l, în numele Prysmian S.p.A.