Politica de confidențialitate

Prezenta Politică de Confidențialitate își propune să ilustreze mijloacele și scopurile prelucrării datelor cu caracter personal efectuate de către Compania Prysmian SpA, în calitatea sa de operator de date (denumit în continuare „Controller” sau „Companie”), în legătură și prin intermediul site-ului https://www.prysmian.com/ (denumit în continuare „Site”).

 

Vă rugăm să rețineți că această Politică se va aplica oricărei persoane care navighează și/sau utilizează site-ul web sau interacționează în alt mod cu conținutul și serviciile accesibile prin intermediul site-ului web (denumit în continuare „Utilizator”).

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal ale Utilizatorilor se va face cu respectarea deplină a legislației aplicabile privind protecția datelor, inclusiv a Regulamentului (UE) 2016/679 („GDPR”).

 

 

1. Redirecționarea către alte site-uri web

 

Site-ul web încorporează link-uri care vă permit să vă conectați la alte site-uri web conduse atât de alte companii din cadrul Grupului Prysmian, cât și de terți. Compania nu își asumă nicio responsabilitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal care poate avea loc prin și/sau în legătură cu site-urile web ale terților.

 

Prin urmare, fiecare Utilizator care accesează astfel de pagini web și/sau platforme sociale prin intermediul Site-ului trebuie să citească cu atenție politicile de confidențialitate relevante pentru a înțelege mai bine cum vor fi prelucrate datele sale personale de către terții care, în calitate de operatori autonomi, vor furniza și gestiona astfel de site-uri web.

 

 

2. Categorii de date personale colectate

 

(A) Trafic de date

 

Sistemele informatice și procedurile software utilizate pentru operarea acestui Site au nevoie să dobândească, în timpul funcționării normale, unele date cu caracter personal a căror transmitere este implicită în utilizarea protocoalelor de comunicare pe Internet.

 

Această categorie de date include: adrese IP, tipul browserului, sistemul de operare, numele domeniului și adresele site-ului web de la care sunteți conectat sau deconectat, informațiile din paginile vizitate de Utilizator în cadrul Site-ului, ora accesării, timpul petrecut de Utilizator pe o singură pagină, analiza traseului intern și alți parametri privind sistemul de operare și mediul informatic al Utilizatorului.

 

Aceste date tehnice/informatice sunt colectate și utilizate numai într-o manieră agregată și nu imediat identificabilă și pot fi utilizate pentru a determina răspunderi în cazul unor infracțiuni ipotetice comise în sau împotriva Site-ului sau la cererea autorităților competente.

 

 

(B) Date personale furnizate direct de la Utilizator

 

Există câteva secțiuni ale site-ului web (de exemplu, abonareala newsletter) care au ca scop să colecteze numai acele date personale pe care Utilizatorul va decide să le partajeze cu Compania. Rămâne de înțeles că, în acest caz, Operatorul trebuie să colecteze datele furnizate de Utilizator pentru a îndeplini solicitările primite. În consecință, dacă Utilizatorul preferă ca Operatorul să nu colecteze datele sale personale, acesta este invitat să nu trimită nicio solicitare.

 

În orice caz, Utilizatorii vor fi întotdeauna liberi, după ce au citit această Politică pentru a înțelege în detaliu cum i în ce scopuri vor fi prelucrate de către Companie datele lor personale, să își împărtășească propriile date prin completarea formularelor specifice disponibile pe site-ul web.

 

 

3. Scopul prelucrării datelor

 

Site-ul a fost conceput cu scopul principal de a oferi informații – și deci ca o fereastră interactivă – cu privire la activitățile, produsele și serviciile oferite de companiile aparținând Grupului Prysmian. Acesta este motivul pentru care, în majoritatea cazurilor, colectarea datelor personale ale Utilizatorului nu este necesară.

În orice caz, conform principiilor stabilite de GDPR, Site-ul este, de asemenea, setat să minimizeze colectarea de date cu caracter personal, precum și să excludă prelucrarea acestor date în toate cazurile în care scopurile descrise mai jos pot fi atinse cu diferite mijloace și/sau prin date anonime.

 

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate de Companie în unicul scop:

 • pentru a permiterea navigari adecvate pe Site;
 • pentru a permite Utilizatorilor să exploreze mai bine și să obțină mai multe informații cu privire la activitățile, serviciile și produsele oferite de Companie;
 • pentru a răspunde și a îndeplini solicitările Utilizatorilor;
 • să deruleze procesul de recrutare și să colecteze CV-urile livrate prin intermediul Site-ului;
 • pentru a respecta obligațiile prevăzute de legile aplicabile și/sau solicitările sau ordinele emise de autoritățile competente;
 • pentru a trimte newslettere promoționale cu privire la produsele și serviciile Companiei.

În cazul în care datele vor fi colectate în viitor și în alte scopuri decât cele descrise mai sus, va fi datoria Companiei, pe de o parte, să furnizeze utilizatorului informații adecvate referitoare la astfel de noi scopuri, pentru a permite transparența și informarea utilizatorilor și, pe de altă parte, pentru a asigura un temei legal valid (cum ar fi consimțământul Utilizatorului), acolo unde este necesar, pentru a efectua prelucrarea relevantă.

 

 

4. Baza legală de procesare

 

Furnizarea datelor cu caracter personal de către Utilizator – cu excepția cazului în care se menționează altfel – este opțională, dar trebuie evidențiat că în cazul refuzului de a pune la dispoziția Companiei unele date, ar putea fi imposibilă îndeplinirea solicitării Utilizatorului sau furnizarea anumitor servicii specifice (precum newslettere).

 

Activitățile de prelucrare enumerate mai sus nu necesită dobândirea consimțământului Utilizatorului, întrucât se bazează pe diferite temeiuri legale, adică necesitatea de a efectua și furniza serviciile care au fost solicitate direct de Utilizator și necesitatea pentru a asigura respectarea unei obligații legale aplicabile Controlorului.

 

Dimpotrivă, deși trimiterea de newslettere promoționale necesită înregistrarea Utilizatorului, Compania nu va putea livra acest tip de comunicare în lipsa consimțământului specific prealabil al Utilizatorului.

 

 

5. Modalități de prelucrare și securitatea datelor

 

Datele cu caracter personal sunt colectate și prelucrate în mod legal și corect, în scopurile de mai sus și în conformitate cu principiile fundamentale stabilite de legislația aplicabilă.

 

Operațiunile de prelucrare pot avea loc atât manual, cât și electronic, sau prin instrumente de tehnologie a informației, întotdeauna sub măsuri tehnice și organizatorice care să asigure securitatea și confidențialitatea datelor, mai ales în vederea reducerii riscurilor de distrugere accidentală sau ilegală, pierdere, alterare, dezvăluirea neautorizată sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal sau, mai general, prelucrarea care nu este conformă cu scopurile colectării.

 

Prelucrarea va fi efectuată sub autoritatea Controlorului numai de către acei subiecți care au fost autorizați în mod corespunzător să acceseze și să prelucreze datele în conformitate cu instrucțiunile prevăzute de Companie și cu legile și reglementările aplicabile privind protecția datelor.

 

 

6. Comunicare către terți

 

Datele cu caracter personal colectate prin intermediul Site-ului web nu vor fi partajate sau comunicate terților, decât cu acordul specific al Utilizatorului.

 

În cazul în care datele să fie puse la dispoziție de către Companie unor furnizori sau parteneri terți (cum ar fi furnizori de servicii, operatori de poștă, furnizori de găzduire, companii IT, agenții de comunicații) pentru a le permite acestora să presteze anumite servicii conectate sau necesare îndeplinirii dintre scopurile enumerate mai sus, va fi responsabilitatea Controlorului să numească astfel de terți ca operator de date în virtutea capacității, experienței și fiabilității acestora și să le ofere instrucțiuni specifice privind securitatea datelor. Lista actualizată a procesatorilor de date numiți poate fi accesată în orice moment prin trimiterea unei cereri scrise către Companie, după cum se specifică mai jos.

 

Rămâne de înțeles că datele cu caracter personal ale Utilizatorilor trebuie comunicate unor terți, cum ar fi autorități publice sau judiciare, pentru a respecta ordinele și solicitarea obligatorii, precum și prevederile legale aplicabile.

 

Vă informăm că pe site sunt instalate cookie-urile Facebook, Linkedin Pixel, ceea ce permite Grupului Prysmian să monitorizeze conversiile care au loc pe site-ul său ca urmare a reclamelor pe care le rulează pe rețelele sociale Facebook și Linkedin.

 

 

7. Păstrarea datelor

 

Datele cu caracter personal colectate de Site vor fi păstrate într-un format care să permită identificarea Utilizatorului pentru o perioadă nu mai mult decât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor pentru care datele au fost colectate inițial și, în orice caz, în limitele de timp stabilite de legile și reglementările aplicabile, precum și pentru a pune în aplicare sau proteja drepturile Operatorului (în conformitate cu termenele de păstrare și termenele de prescripție prevăzute de lege), acolo unde este necesar.

 

Atunci când nu mai sunt necesare conform celor de mai sus, datele vor fi anulate sau anonimizate.

 

 

8. Cookie-uri (referință încrucișată)

 

Pentru a obține informații mai detaliate cu privire la instalarea și utilizarea cookie-urilor de către acest site web, vă rugăm să consultați Politica de cookie-uri aplicabilă.

 

 

9. Transferul datelor în străinătate

 

Având în vedere caracterul internațional al activităților Operatorului, datele vor fi transferate și prelucrate în străinătate, însă în scopurile descrise mai sus, de către companiile aparținând Grupului Prysmian care sunt stabilite atât în interiorul, cât și în afara teritoriului Uniunii Europene.

 

În toate cazurile în care datele vor fi transferate în țări din afara UE, transmiterea relevantă va face obiectul unor garanții specifice de protecție a datelor, așa cum prevede legea, de ex. prin adoptarea Modelului Standard de Clauze aprobat de Comisia Europeană sau a altor garanții echivalente.

 

 

10. Drepturile persoanelor vizate

 

Utilizatorul își poate exercita în orice moment drepturile, inclusiv:

 • accesarea datelor sale personale, obținerea dovezilor privind scopurile urmărite de Operator, categoriile de date implicate, destinatarii cărora le pot fi dezvăluite, perioada de stocare aplicabilă, existența unor procese decizionale automatizate;
 • rectificarea fără întârziere a datelor cu caracter personal incorecte care i-au fost transmise;
 • ștergerea datelor sale în cazurile prevăzute de lege;
 • obținerea de restricții la prelucrare, acolo unde este posibil;
 • solicitarea portabilității datelor furnizate Operatorului, adică primirea acestora într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și citibil de mașină, și pentru transmiterea acestor date către alt operator, fără nicio piedică din partea Societății, în toate situațiile în care este solicitat de legea in vigoare;
 • depunerea unei plângeri la Autoritatea de Supraveghere competentă (în Italia, Autorità Garante per la protezione dei dati personali).

Pentru a exercita aceste drepturi sau pentru orice informații suplimentare și/sau clarificări, vă rugăm să scrieți la [email protected].

 

 

11. Operator de date

 

Operatorul de date este Prysmian S.p.A. - o companie legal constituită conform legii italiene, cu sediul central la Via Chiese 6 - 20126 Milano (Italia).

 

Responsabilul cu protecția datelor al operatorului poate fi contactat prin e-mail la adressa [email protected].

 

 

12. Actualizarea politicii

 

Controlorul va avea dreptul de a modifica și/sau integra această Politică de confidențialitate în timp pentru a se conforma noilor prevederi legale și/sau a include noi servicii. Din acest motiv, fiecare Utilizator este invitat să viziteze periodic această pagină.

 

Mai jos este evidențiată data la care a fost încărcată ultima versiune a acestei politici.

 

 

Ultima actualizare: 03/12/2021