Etică și Integritate

REZUMAT

O companie cu principii

Nu se poate crea valoare durabilă fără a adera la cele mai înalte standarde de practici comerciale corecte și etice. Orice altceva riscă să anuleze munca grea depusă de mii de oameni din întreaga lume și să afecteze încrederea părților interesate.

Codul nostru etic

"Încrederea" este una dintre cele trei valori corporative ale noastre. Încrederea este creată prin integritate, pe care o exprimăm folosind o serie de instrumente și politici. Prin urmare, Codul nostru Etic se află în centrul misiunii, viziunii și valorilor noastre ca și companie și oferă îndrumări cu privire la modul în care ne așteptăm ca angajații să se comporte în activitatea lor zilnică. Acesta este un instrument vital în prevenirea unui comportament iresponsabil sau ilegal.

Acesta este susținut de Politicile de Conformitate la nivel de Grup (inclusiv Codul Etic, Politica Anticorupție, Confidențialitatea și Protecția Datelor și Programul de Asistență Telefonică, printre altele), concepute pentru a asigura adeziunea angajaților, furnizorilor, partenerilor de afaceri, agenților de vânzări, subcontractanților și distribuitorilor noștri la modelul Prysmian de a face afaceri.

Evoluăm odată cu practicile de afaceri

Codul etic și politicile de conformitate se modifică și evoluează odată cu dezvoltarea companiei și a activităților noastre în acest sector competitiv. Evaluăm în permanență toate legile și reglementările actuale referitoare la aceste domenii și ne modificăm politicile în consecință, în conformitate cu cele mai recente bune practici. De asemenea, ținem cont de opiniile părților noastre interesate cu privire la aceste aspecte și luăm în considerare solicitările acestora privind legalitatea și proprietatea. Și, încercăm să susținem conduita noastră etică cu diverse inițiative, inclusiv prin programul Prysmian Group Helpline.

Modificările și actualizările politicilor noastre sunt comunicate prompt  tuturor angajaților și companiilor afiliate.

Puteți afla mai multe despre fiecare dintre politicile noastre de etică și integritate în continuare.

Securitate cibernetică

Într-o lume în schimbare rapidă, în care informațiile au o valoare semnificativă și în care există o interoperabilitate din ce în ce mai mare între rețele, sisteme și aplicații, gestionarea și protejarea activelor informaționale este din ce în ce mai complexă, asigurând conformitatea cu reglementările aplicabile.

Această complexitate este deosebit de relevantă pentru producătorii care continuă s stimuleze inovarea extensivă în ceea ce privește produsele și serviciile, procesele de fabricație și ecosistemul industrial pentru a concura pe această piață globală în schimbare, prin adoptarea de noi tehnologii pentru a obține centrarea pe client și pentru a crește serviciile cu valoare adăugată și eficiența afacerii.

În acest context, Prysmian Group a dezvoltat o Strategie de Securitate a Informațiilor, al cărei obiectiv principal este de a stabili o direcție generală pentru a aborda în mod eficient și eficace gestionarea, controlul și protecția activelor informaționale ale Grupului.

Codul nostru, politici și practici

Codul etic Prysmian este baza constituțională a acompaniei noastre. Este o cartă a drepturilor și a îndatoririlor morale și definește responsabilitățile etice și sociale ale fiecărei persoane din organizație.

Codul acoperă trei domenii esențiale:

 1. Etica în activitatea comercială: obținerea de profit nu justifică un comportament inadecvat. Profitul trebuie realizat în conformitate cu normele și cu concurenții noștri și prin acțiuni corecte și transparente care anticipează i răspund nevoilor pieței, generând astfel o valoare redistributivă pentru toate părțile interesate.
 2. Etică în relațiile interne: suntem conștienți de importanța relațiilor noastre cu angajații. Prin urmare, încercăm să respectăm întotdeauna drepturile, așteptările și nevoile acestora, pentru a îmbunătăți condițiile de lucru și pentru a stimula creșterea profesională a angajaților noștri. Oamenii reprezintă o componentă esențială pentru viitorul companiei noastre.
 3. Etică în problemele sociale și de mediu: având în vedere viziunea noastră de dezvoltare durabilă, ne desfășurăm activitățile cu respect față de mediul înconjurător și comunitățile locale. În același timp, încurajăm utilizarea responsabilă a resurselor și promovarea proiectelor locale pentru a îmbunătăți bunăstarea în zonele în care activăm.

Toate companiile din cadrul Prysmian Group se supun cu strictețe Cdului Etic, reglementările aplicabile, precum și normelor și procedurilor adoptate de Grup.

Codul nostru etic respectă cele mai bune practici internaționale și adoptă principiile incluse în Declarația Universală a Drepturilor Omului și în Convențiile Fundamentale ale Organizației Internaționale a Muncii (OIM).


Consolidarea Codului Etic

 

Integritatea este o valoare cheie a grupului Prysmian. Pentru a ne asigura că este menținută la toate nivelurile companiei, am creat o organizație de conformitate pentru a monitoriza respectarea codului etic și a altor politici relevante de conformitate.

Organizația are următoarele roluri:

 • Chief Compliance Officer: gestionează toate procedurile și politicile de conformitate, inclusiv Codul Etic, răspunzând Comitetului pentru Control și Risc și Directorului Executiv al Grupului.
 • Local Compliance Officers: prezenți în fiecare companie din Grupul Prysmian pentru a verifica respectarea politicilor de conformitate.

 

Creșterea conștientizării angajaților

 

Pentru a informa toți angajații despre politicile noastre de etică comportamentală, am introdus un modul accesibil de e-learning pe intranetul nostru. Completarea acestui formular este obligatorie pentru întreg personalul și managementul Prysmian.

Noile versiuni ale acestei aplicații online sunt disponibile pe intranetul Grupului, iar personalul este notificat atunci când aceste actualizări sunt disponibile.

Astfel, încercăm să încurajăm participarea angajaților noștri la cunoașterea politicilor noastre, subliniind importanța acestora pentru compania noastră.

Descărcați versiunea completă a Codului Etic

Eliminarea corupției și a concurenței neloiale este luată extrem de în serios de Grupul Prysmian. În acest scop, politicile de conformitate consacrate în Codul nostru de conduită includ o Politică Anticorupție și un Cod de conduită Antitrust. Ambele documente sunt publicate pe intranetul companiei, unde toți angajații le pot accesa, iar orice actualizare este comunicată la nivelul întregii companii.

 

Politica Anticorupție

 

Această politică interzice corupția atât a funcționarilor publici, cât și a persoanelor fizice. Ea impune tuturor angajaților Prysmian să respecte normele și regulamentele sale și, dacă primele sunt mai puțin restrictive, toată legislația anticorupție în vigoare în țările în care lucrează sau își desfășoară activitatea.

În conformitate cu această politică, niciun angajat nu poate face, promite să facă, oferi sau aproba plata vreunui lucru de valoare, direct sau indirect, în beneficiul unor funcționari publici, decât în conformitate cu toate legile în vigoare și în măsura în care acest lucru este permis în mod expres dePolitica Grupului.

În acest scop, termenul "funcționari publici" înseamnă angajații unei agenții publice sau ai unei companii controlate de guvern. Aceasta include entități comerciale, organizații publice internaționale, partide politice sau oficiali ai partidelor, sau candidați la funcții publice.

Contribuțiile către partide politice sau către orice altă entitate, organizație sau persoană fizică în scopuri politice sunt strict interzise.

Descărcați versiunea completă a Politicii Anticorupție.

 

Codul de conduită Antitrust

 

Acest cod descrie aspectele legate de aplicarea politicii italiene și europene în materie de concurență în ceea ce privește acordurile și abuzul de poziție dominantă. Situațiile specifice care apar trebuie să fie evaluate în funcție de acest cadru, de la caz la caz.

Descărcați versiunea completă a Codului de conduită Antitrust

Încurajăm cu tărie companiile afiliate și terțele părți să adopte politici și practici similare, mai ales dacă se află sau sunt active într-o țară care este semnatară a Convenției OECD privind lupta împotriva corupției funcționarilor publici străini în activitățile economice internaționale.

 

Grupul Prysmian promovează în mod activ practici comerciale bazate pe responsabilitatea și sustenabilitatea lanțului de aprovizionare și respectarea standardelor etice, economice, de mediu și sociale în întreaga companie. Aceste principii sunt consacrate în Codul nostru de Conduită în Afaceri.

Codul se extinde la toți angajații și la toți partenerii noștri de afaceri. Principiile definite în Cod se aplică tranzacțiilor comerciale și activităților zilnice ale tuturor angajaților, companiilor din grup și furnizorilor acestora, partenerilor de afaceri, reprezentanților, contractanților și distribuitorilor.

Documentul se referă la următoarele subiecte: integritate comercială (comerț echitabil, conflicte de interese, oferte de cadouri și de divertisment, corupție, rapoarte); drepturile omului și ale lucrătorilor (munca copiilor, munca forțată, sănătatea și securitatea la locul de muncă, nediscriminarea, libertatea de asociere și negocierea colectivă); mediu (principii de precauție, materii prime și conformitatea, consumul de energie, gaze cu efect de seră și alte emisii, consumul de apă, producția de deșeuri și reciclarea).

 

Codul nostru de conduită în afaceri și aplicarea orientărilor aferente de către Grup sunt comunicate furnizorilor în etapele preliminare ale colaborării.

 

Codul este disponibil tuturor angajaților pe intranet și orice actualizări sunt comunicate întregii companii.

Descărcați versiunea completă a Codului de conduită în Afaceri

În ultimii ani, Grupul Prysmian a dezvoltat o serie de inițiative inspirate de valorile Etică, Integritate și Conformitate, toate în conformitate cu legile și reglementările aplicabile.

Cultura integrității, o parte esențială a ADN-ului companiei noastre, este consolidată de modelele organizaționale 231 adoptate de toate entitățile juridice italiene, în conformitate cu D.Lgs. 231/01.

Modelul 231 este conceput în așa fel încât să contureze reguli de conduită și principii de control adecvate pentru prevenirea săvârșirii a 231 de infracțiuni cu consecința responsabilității nu numai a individului, ci și a companiei.

Principiul călăuzitor este acela de a minimiza riscul de a afecta grav soliditatea și reputația grupului Prysmian.

Modelul Organizațional 231 este actualizat în mod constant pentru a reflecta orice modificări organizaționale, precum și orice modificări legislative care pot apărea de la ratificarea Decretului legislativ 231/2001 inițial. De fapt, în 2020, Grupul Prysmian și-a actualizat Modelul Organizațional 231 pentru a include unele infracțiuni fiscale care au fost introduse recent în catalogul de infracțiuni 231.

Descoperiți Modelul Organizațional 231

The Information Security Committee has the main responsibility of defining and monitoring Cyber Security's Strategic and Operational goals and ensuring the effectiveness and efficiency of the Cyber Security Framework and Program. Also, to discuss, plan, and monitor relevant Information Security topics and activities that apply to the whole Group and face Information Security issues and incidents.

Comitetul pentru securitatea informațiilor are ca principală responsabilitate definirea și monitorizarea Obiectivelor Strategice și Operaționale ale Securității Cibernetice și asigurarea eficacității și eficienței cadrului și Programului de Securitate Cibernetică. De asemenea, să discute, să planifice și să monitorizeze subiecte și activități relevante de securitate informatică care se aplică întregului Grup și să se confrunte cu probleme și incidente de securitate informatică.

Alcătuire:

 • Ernesto Marzano, Head of Industrial Relations & Employment Governance & Security
 • Giorgio Alchieri, Information and IT Security Manager
 • Stefano Brandinali, Group CIO and Chief Digital Officer
 • Alessandro De Felice, Chief Risk Officer
 • Alessandro Nespoli, Chief Compliance & Internal Audit Officer
 • Fabrizio Rutschmann, Chief HR Officer
 • Giacomo Sofia, Senior Vice President Group Operations