Diversitate și Incluziune

REZUMAT

Călătoria noastră privind Diversitatea și Incluziunea

"În 2016 am început călătoria noastră în domeniul diversității și incluziunii prin lansarea Side by Side, un program care urma să implice întreaga organizație și să conducă la comitete locale dedicate creării unui mediu de lucru mai incluziv și mai echitabil. Acum, DE&I face parte din Ambiția noastră socială 2030 și este un pilon strategic al culturii companiei noastre."

Fabrizio Rutschmann
Chief HR Officer Prysmian Group.

"Credem cu tărie că valorificarea diversității de gen, vârstă și cultură înseamnă crearea unei valori mai mari și construim în mod constant un mediu de lucru în care toți angajații noștri să se simtă înțeleși, respectați și incluși așa cum sunt."
 
Array
Fabrizio Rutschmann
Chief HR Officer
Prysmian Group
 

Obiectivele noastre privind echilibrul de gen până în 2023

Stare Femei în forța de muncă totală Femei angajate pentru munca de birou Femei în poziții de conducere de nivel începător Femei în poziții de conducere de nivel mediu Femei în poziții executive Femei în poziții de conducere de top Femei în toate funcțiile de conducere Femei în poziții de conducere în funcții generatoare de venituri Femei în poziții STEM
STAREA ACTUALĂ
 
19.2%
 
44.9%
 
26.9%
 
24.4%
 
15.7%
 
7.1%
 
24.3%
 
17.4%
 
19.9%
OBIECTIV 2023
 
20-22%
 
46-49%
 
28-30%
 
25-28%
 
19.21%
 
12-14%
 
25-28%
 
19-21%
 
21-23%

Politica globală pentru parenting

parental-project-ro

Grupul Prysmian este puternic angajat în favoarea diversității, echității și incluziunii și își propune să creeze instrumente și condiții care să permită tuturor angajaților să își gestioneze mai bine viața și munca.

În conformitate cu această abordare, Prysmian Group recunoaște, de asemenea, valoarea ridicată a parentalității pentru dezvoltarea personală și profesională a angajaților săi. Această Politică Parentală a Grupului reprezintă o acțiune concretă la nivel global pentru a-i ajuta pe părinți să aibă un start sănătos cu noul lor copil, să le promoveze bunăstarea și să asigure mamei/îngrijitorilor primari o tranziție ușoară și de succes la locul de muncă.  

Această politică se bazează pe patru principii principale:  

  1. Respectarea legislației locale și alinierea la acordurile locale cu angajații și comitetele de muncă; 
  2. Protecția împotriva comportamentelor discriminatorii și nepotrivite față de proaspetele mame/îngrijitorii primari;
  3. Un mediu de lucru echitabil și incluziv;
  4. Tratarea părinților din întregul Grup cu corectitudine și grijă.

Politica globală de recrutare a diversității

Principalul obiectiv al Politicii de recrutare a Grupului Prysmian privind diversitatea este de a consolida procesul de recrutare prin adoptarea unei metodologii standardizate care va promova cele mai înalte standarde pentru activitatea noastră de angajare. Politica noastră de recrutare pentru diversitate ne va permite, de asemenea, să selectăm cele mai bune talente de pe piață, prin promovarea diversității și incluziunii la toate nivelurile organizației noastre.
 
SCOPURI
1. Consolidarea procesului de recrutare prin furnizarea unei metodologii standardizate, care va asigura egalitatea de șanse în fiecare etapă a selecției.
2. Stabilirea unor linii directoare specifice pentru recrutare. Fiecare acțiune de recrutare poate crea o organizație mai diversă.
3. Să se asigure că materialele noastre de marketing și publicitate, anunțurile de angajare, site-ul web și raportul anual respectă principiile Politicii noastre privind Diversitatea și Incluziunea și legislația relevantă în materie de ocupare a forței de muncă.
4. Îmbunătățirea brandingului intern și extern pentru a atrage și a păstra talentele, pentru a ne diversifica populația de angajați și pentru a ne extinde fondul de talente.
 

Politica globală împotriva hărțuirii

Grupul Prysmian se angajează să dezvolte o organizație care să acorde prioritate talentelor, abilităților, experiențelor diverse, mediilor culturale diferite și, în general, tuturor formelor de diversitate: etnie, rasă, gen, limbă, vârstă, orientare sexuală, stare civilă, naționalitate, religie, orientare politică, statut socio-economic, abilități fizice și mentale, experiență, educație și pregătire profesională.

Pentru promovarea unui astfel de mediu diversificat, Prysmian dorește ca oamenii să se simtă respectați, apreciați și liberi să își exprime pe deplin potențialul uman, ceea ce înseamnă calificarea diversității și incluziunii ca fiind unul dintre principalii piloni ai culturii companiei. În consecință, Prysmian a adoptat, de asemenea, o politică privind Drepturile Omului, care sprijină standardele privind drepturile omului recunoscute la nivel internațional și reglementează încălcările acestor standarde.

Compania se angajează să sprijine adoptarea principiilor anti-hartuire de-a lungul lanțului său valoric și în cadrul comunităților în care este prezentă.

 

"La Prysmian, suntem împotriva oricărei forme de discriminare și hărțuire și credem că aceasta este modalitatea de a crea un mediu de lucru din ce în ce mai incluziv. Din acest motiv, lansăm politica noastră globală împotriva hărțuirii, un instrument care oferă oamenilor noștri un ghid despre cum să se comporte și să ceară sprijin în caz de denigrare, hărțuire, intimidare și orice alt tip de hărțuire, fie că este vorba de hărțuire sexuală sau bazată pe diversitatea personală, culturală și politică."
 
Array
Fabrizio Rutschmann
Chief HR Officer
Prysmian Group
 

Fluxul nostru de lucru privind Diversitatea Globală

Side by Side se poate baza pe contribuția și sprijinul unui flux de lucru global privind diversitatea, care are următoarele responsabilități principale:

  1. Promovarea diversității în cadrul grupului prin analize comparative, schimb de bune practici și campanii de comunicare specifice;

  2. Să propună obiective de diversitate și să defininească politicile de resurse umane pentru a le atinge;

  3. Să sprijine departamentul de resurse umane și organizația în conceperea de inițiative specifice de formare și dezvoltare pentru a sprijini diversitatea în cadrul Grupului;

  4. Să monitorizeze și să discute progresele înregistrate în vederea îmbunătățirii diversității de gen în cadrul grupului;

  5. Să promoveze schimbarea culturală pentru a facilita îmbunătățirea diversității în cadrul grupului.