Recompensarea talentelor

REZUMAT

Recompensarea talentelor

Ne străduim să ne răsplătim angajații prin programe de remunerare bazate pe performanță, care promovează echitatea și competitivitatea salarială.

Strategia noastră de remunerare urmărește să atragă și să rețină oameni talentați, cu abilitățile potrivite pentru a sprijini compania în atingerea obiectivelor sale, motivând în același timp oameniipentru a îmbunătăți performanța în concordanță cu valorile și cultura companiei.

Strategia noastră de remunerare favorizează alinierea intereselor părților interesate, creând în același timp o valoare durabilă în timp, prin crearea unei legături tangibile și verificabile între performanța individuală și cea de grup.

Elemente de remunerare

Pilonii cheie ai pachetului de remunerare pe care îl oferim includ:

  • Remunerație fixă: aceasta este remunerația pentru postul ocupat, astfel încât să asigure atractivitatea și motivația.
  • Remunerația anuală variabilă: stimulente legate de performanța companiei și individuală, personalizate în funcție de rol și de practicile și cerințele pieței locale.
  • Remunerație variabilă pe termen lung: stimulente bazate pe acțiuni ale conducerii, care se dobândesc pe o perioadă de mai mulți ani, în mare măsură în funcție de performanța comercială a grupului și de valoarea creată pentru acționari.
  • Beneficii: componente nemonetare menite să asigure un nivel adecvat al remunerației totale. Beneficiile pot include: pensie, asigurări de viață și de invaliditate, mașină de sănătate, mașină de serviciu sau alocație de transport și subvenție pentru masă.

Beneficiile sunt adaptate la contextele locale, ținând cont de caracteristicile pieței de referință specifice.

YES: Your Employee Shares

Îi încurajăm pe angajații noștri să continue să obțină rezultate excelente și să împărtășească succesul nostru prin participarea la programul nostru de acționariat.